Önemli Tarihler

Kongre Tarihi:22 - 24 Aralık 2023
Özet Bildiri Son Gönderim Tarihi:15 Aralık 2023
Tam Bildirilerin Son Gönderim Tarihi:15 Aralık 2023
Son Kayıt Tarihi:18 Aralık 2023
Sempozyum Program İlanı:20 Aralık 2023
Özet Metin Bildiri Kitabi Tarihi:31 Aralık 2023
Tam Metin Bildiri Kitabi Tarihi:31 Aralık 2023