Değerli Meslektaşlarımız ve Bilim İnsanları,

23 – 26 Aralık 2021 tarihinde beşincisini gerçekleştireceğimiz IV. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (UMUH BILMES 2021) Online olarak düzenlenecektir. Ulusalı nitelikte olan kongremizde yer alacak katılımcılar çalıştıkları çeşitli alanlarda bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşarak bilimsel ve mesleki çalışmalara katkı sağlayacağı inancındayız. Kongremiz doçentlik şartlarını sağlamaktadır.

Sunumlar, kongre salonlarında Türkçe olacak şekilde yapılacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri ve tam metinleri ISBN’li e-kitap olarak basılacaktır.

Kongremizde sizleri aramızda görmekten gurur ve mutluluk duyacağız.

BILMES Düzenleme Kurulu